Search form

Mak 10:41

Iətəmi iətəm otepət e nətəmimi

(Mat 20:24-28)

41Uərisɨg lan, rəhan nətəmi ten kəmotətəu nəghatiən u, kəni niəməha təmol ilah o Jemɨs mɨne Jon.