Search form

Mak 11:20

Nɨgi fik təmɨmɨs mətəgətun nəhatətəiən rəha nətəmimi

(Mat 21:20-22)

20Kəni kəməni lauɨg lan, kəməhuva mɨn e suaru motafu nɨgi fik əha tɨnaukei rəkɨs muvən mətəuarus əpəha e nəukətɨn.