Search form

Mak 11:27

?Pəh təmegəhan e Iesu məmə otol natimnati mɨn əha?

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Kəni Iesu mɨne rəhan tueləf nətəmimi kəmohtəlɨg=pa mɨn əpah Jerusɨləm. Kəni Iesu taliuək mətan əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni pris asoli nəuvein, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəməhuva ohni.