Search form

Mak 12:10-11

10-11Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nəmotafin e Nauəuə Rəha Uhgɨn u, uə kəpə? Tətəni məmə,

‘Kəpiel u iətəm nətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəsotolkeikeiən motəpəh,

in tɨnuva kəpiel keikei o noliən nimə.

Iərmənɨg təmol nati u,

kəni in nati təuvɨr agɨn e nəhmtɨtah.’”

12Kəni nətəmimi asoli kotolkeikei məmə okotaskəlɨm Iesu motləfən e kaləpus, mətəu-inu tətəghati rah e lah e nəghatiən əuhlin u. Mətəu kɨnotəgɨn e nɨmənin nətəmimi kəni motəpəh, motagɨm.