Search form

Mak 12:35

Məsaiə səniəmə mipɨ Tefɨt əmə, mətəu rəhan mɨn iətəmi asoli

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35Nian Iesu təmətəgətun nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mətətapuəh o nəghatiən kəti o lah məmə, “?Təhro iəgətun mɨn rəha Lou kotəni məmə Məsaiə u in mipɨ Kig Tefɨt?