Search form

Mak 13:1

Iesu təni məmə Nimə Rəha Uhgɨn otəmei

(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Nian Iesu təmatiet e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni rəhan kəti nətəmi tueləf təməni=pən ohni məmə, “!Iəgətun, afu-to kəpiel asoli mɨn mɨne nimə mɨn kotəuvɨr!”