Search form

Mak 13:11

11“Nəmə kəhuva motələs itəmah kətan məmə onəkotəhtul e kaunsɨl, kəni nɨkitəmah təsəhti pɨkiən məmə onəkotəni nak. E nian əhruahru əha, onəkotəni pətɨgəm əmə nəghatiən u Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah, mətəu-inu nəghatiən u onəkotəni, səniəmə rəhatəmah nəghatiən, mətəu rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otəfɨnə.