Search form

Mak 13:22

22Onəsotəhatətəiən lan mətəu-inu, Məsaiə eiuə nəuvein, mɨne iəni eiuə mɨn, ilah okəhuva motol nəmtətiən mɨn mɨne nati apɨspɨs mɨn. Nəmə ilah kotəhrun noliən, okotalkut məmə okotiuvi rəkɨs nətəmimi mɨn u nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah.