Search form

Mak 13:27

27Kəni e nian əha, iəkahli=pən nagelo mɨn rəhak kəhuvən motəmki nətəmi mɨn u Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah məhuva motoriarun əmə ilah kətiəh. Nagelo mɨn okəhuvən e nətəni mɨn rəfin agɨn e nəhue nɨftəni məmə okotəmki ilah.