Search form

Mak 13:8

8Nɨtəni asoli mɨn okotəluagɨn, kəni kəntri mɨn okotoh mɨn ilah mɨn, kəni nəmig asoli otəlauəl ikɨn mɨn rəfin, kəni nəumɨs asoli otus nətəmimi; mətəu natimnati mɨn əha nətuəuiniən əmə rəha nahməiən iətəm otəmanuva, kotəhmen əmə e pətan iətəm təmol nərfɨn, kəni mɨnətuəuin mətətəu nahməiən məmə otəsuvəhiən temək.