Search form

Mak 13:9

9“Onəutətəu vi itəmah. Okələs itəmah kan nəkotəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl, kəni okoh itəmah əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən mɨn, kəni onəkotəhtul aupən e kig mɨn mətəu-inu rəhak mɨn u nətəmimi itəmah. Kəni onəkotəni pətɨgəm iəu kəm lah.