Search form

Mak 14:14

14Əpəha e nimə iətəm tatuvən=pən ikɨn, kəni nəkuətapuəh o iətəmi asoli rəha nimə ko məmə, ‘?Iəgətun təni məmə nəuan u in pəhruvən məmə itɨmah in, mɨne rəhan mɨn nətəmimi iəkotauən ikɨn e lafet rəha Pasova?’