Search form

Mak 14:17

Iesu təməni pətɨgəm məmə Jutəs otegəhanpən lan

(Mat 26:20-25; Luk 22:14,21-23; Jon 13:21-30)

17Tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi tueləf kəməhuva,