Search form

Mak 14:3

Pətan kəti təməueiu rəhn-kapə Iesu e səntə

(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)

3Kəni Iesu təmətatɨg əpəha Petəni ima Saimon u leprosi təmatol aupən. Nian təmətauən, kəni pətan kəti təmos səntə kəti təməri e pətəl u kəmol e kəpiel iətəm nəhmtɨn tiəkɨs, kətəni məmə alapastə. Səntə u, nəmiəvɨn təuvɨr, kəni nəhmtɨn tiəkɨs, kəmol e nokɨ nard, nɨgi kəti. Kəni pətan əha təməhti rəkɨs, məueiu rəhn-kapə Iesu e səntə əha.