Search form

Mak 14:32

Iesu təmuvən mətəfaki əpəha Ketsəməni

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Kəni lapɨn kəməhuvən əpəha ikɨn kəti nərgɨn u Ketsəməni, kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Otəharəg u ikɨn u, pəh iəkuvən məfaki.”