Search form

Mak 14:49

49Nian mɨn rəfin kitah min itəmah əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn iətəgətun nətəmimi ikɨn. ?Kəni nəkotəhro məsotaskəlɨmiən iəu? Mətəu nati Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan.”