Search form

Mak 15:21

Kəməhtipən Iesu e nɨgi kəməluau

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21Nian əha, e suaru, kəmoteruh suah kəti iətəm Sairəni, nərgɨn u Saimon. (In tatə rəha Aleksantə mɨne Rufəs.) Tatuvən Jerusɨləm, kəni kotəkeikei kəm in məmə otələs nɨgi kəluau.