Search form

Mak 16:14

Iesu təmietpa o rəhan nətəmimi lepɨn

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Uək 1:6-8)

14Kəni uərisɨg, Iesu təmiet=pa mɨn o rəhan nətəmimi lepɨn nian kəməutauən. Kəni mətahi ilah məmə, “Itəmah nəsotəhatətəiən lak, rəhn-kapə təmah tiəkɨs pɨk.” Təmahi ilah mətəu-inu kəsotəhatətəiən e nətəm kəmoteh məmə tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən.