Search form

Mak 16:19

Iesu tɨnəri matuvən e neai

(Luk 24:50-53; Uək 1:9-11)

19Kəni nian Iərmənɨg Iesu tɨnəghati rəkɨs kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni Uhgɨn tos mɨnatuvən e neai, kəni in tətəharəg e nɨkalɨ Uhgɨn maru, ikɨn ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən.