Search form

Mak 16:20

20Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet məhuvən motanus pətɨgəm rəhan nəghatiən əpəha ikɨn mɨn rəfin. Kəni Iərmənɨg tətasiru e lah matol nəmtətiən tepət. Kəni nəmtətiən mɨn əha kautol nəfɨgəmiən məmə rəhalah nəghatiən in nɨpəhriəniən.