Search form

Mak 16:6

6Kəni təməni=pən kəm lahal məmə, “Sləgɨn pɨkiən. Nələsal e Iesu iətəm Nasərɨt, iətəm kəmətu-pəri e nɨgi kəməluau, mətəu in tɨkə u ikɨnu rəueiu. In tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən. Leruh-to nɨmein u kəmələhu=pən ikɨn.