Search form

Mak 4:10

Nətəmimi mɨn rəha Iesu kotəni məmə otəni nɨpətɨ nəghatiən əuhlin u

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Nian Iesu pɨsɨn əmə mɨne rəhan nətəmimi tueləf mɨne nətəmimi nətəm kautəhuərisɨg lan, kəmotətapuəh ohni o nəghatiən əuhlin mɨn.