Search form

Mak 4:16-17

16-17“Nɨkɨtɨ natimnati u tətəmei=pən e nɨki kəpiel nokɨlah təseiuaiu pɨkiən tətəgətun=pən nətəmimi nəuvein nətəm kəutətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mautos uəhai əmə e nagiəniən, mətəu təsatɨgiən tuvəh e nɨkilah. Nian kotatɨg rah, uə nətəmimi kautol tərah e lah o nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni kəutəmei uəhai əmə e rəhalah nəmiəgəhiən.

18“Kəni nɨkɨtɨ natimnati u təməmei=pən e nɨki nɨləuɨs tətəgətun=pən nətəmimi nəuvein mɨn nətəm kautətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu nian kautətəu,