Search form

Mak 4:26

Nəghatiən əuhlin e nɨsuviən nɨkɨtɨ natimnati

26Kəni Iesu təməni mɨn məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Iətəmi kəti təmɨsuv nɨkɨtɨ natimnati əpəha e rəhan nasumiən.