Search form

Mak 4:27-28

27-28Lapɨn mɨn tuvən mətapɨli, kəni e nərauiə mɨn tuvən maliuək mətan, kəni məsol mɨniən nati kəti lan mɨne, mətəu-inu nɨftəni əmə tətəfən neamtəiən kəm in məmə otəuə e nəuan. Mətəu nɨkɨtɨ nati u tɨneviə mɨnuva mɨnol iahgin, mətəu suah u təruru məmə təməhro lanu lan meviə. Kəni təməgeiət mol iahgin, kəni mol=pən nɨmalɨn, kəni məuə mətuvən matuvən, kəni mɨnɨməhtə. 29Kəni nian tɨnɨməhtə, e nian əmə kəha inəha, iətəmi əha tuvən mələs rəhan nisə muvən matətei rəkɨs mətəulək lan, mətəu-inu nian əhruahru rəhan tɨnuva.”