Search form

Mak 5:7-8

7-8Iesu təni məmə, “!Ik narmɨn tərah, iet e suah u!” Mətəu narmɨn tərah kəha təmagət əfəməh məmə, “!Iesu, ik Nətɨ Uhgɨn Ilɨs! ?Nəmuva məmə onəkəhro lak? !Upəh əmə iəu! !Iatɨsiai ik e nərgɨ Uhgɨn məmə onəsoliən nalpɨniən kəm iəu!”

9Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “?Ik nərgəm pəh?” Mətəu təni məmə, “Nərgək u, Nɨmənin Tepət, mətəu-inu itɨmah tepət.”