Search form

Mak 6:1

Nətəm Nasərɨt kəməsotɨsiaiən Iesu

(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)

1Iesu təmiet ikɨn əha kəni rəhan mɨn nətəmimi kəməhuərisɨg lan məhuvən əpəha iman ikɨn.