Search form

Mak 6:49-50

49-50Kəni nian nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotafu tətaliuək e nəhue nəhu mətuva, kəni nɨkilah təhti məmə narmɨ iətəmi kəti. Kəni ilah rəfin kəmoteruh, kəni motəgɨn məutearəg əfəməh. Mətəu rəueiu agɨn əmə, Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “!Ei, nɨkitəmah təhtul məha-məha. Iəu əmə u. Sotəgɨniən!” 51Kəni məri e bot ilah min ilah, kəni nɨmətagi təmeiuaiu, kəni kəmotauɨt pɨk ohni,