Search form

Mak 7:6

6Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Aupən Aiseə təməni pəhriən nian təməni pətɨgəm əhruahru nəghatiən rəha Uhgɨn mətəni e təmah məmə itəmah nəfaki eiuə mɨn. In təməni məmə,

‘Uhgɨn təni məmə nətəmimi mɨn u kautɨsiai iəu e nəghatiən əmə rəhalah,

mətəu nɨkilah tətan=pən əpəha isəu.