Search form

Mak 8:27

Pitə təməni pətɨgəm məmə Iesu in Məsaiə əpələ

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet motəsəu pahav məhuvən e lahuənu mɨn u iuəkɨr o nati əpəha Sisəriə Fɨlɨpai. Nian kəmautəhuvən e suaru kəni tətapuəh o lah məmə, “?Otəni-to məmə nətəmimi kotəni iəu məmə iəu pəh?”