Search form

Mak 9:33

?Pəh in tepət e lah?

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Kəmohiet=pa əpəha Kapeniəm, kəni mɨnautəhuvən imə kəti. Kəni Iesu təmətapuəh o lah məmə, “?Nak əha nəmautəni e suaru?”