Search form

Mak 9:45-46

45-46Kəni nəmə nəhlkəm kəti tol ik nətəmei e rəham nəmiəgəhiən, nəkətahtuv rəkɨs. Nəmə nəhlkəm kətiəh əmə mətəu onəkos nəmiəgəhiən itulɨn, inu təuvɨr pɨk mapirəkɨs agɨn məmə nəhlkəm keiu mətəu okəraki=pən lam e nɨgəm asoli.

47Kəni nəmə nəhmtəm kəti tol ik nətəmei e rəham nəmiəgəhiən, nəkələs rəkɨs. Nəmə nəhmtəm kətiəh əmə mətəu onəkuvən ikɨn Uhgɨn tətarmənɨg ikɨn, inu təuvɨr pɨk mapirəkɨs agɨn məmə nəhmtəm keiu mətəu okəraki=pən lam e nɨgəm asoli.