Search form

Matiu 12:20

20In iətəmi mətɨg,

kəni in otol təuvɨr kəm nətəmimi nətəm kəutəpəou kəni rəhalah nəsanəniən tɨkə.

In otol lanəha mətəuarus=pa noliən iətəm in təhruahru otol win e noliən iətəm tərah.