Search form

Matiu 12:46

Mamə rəha Iesu mɨne pian mɨn

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Nian Iesu tətəghati əhanəh kəm nətəmimi, kəni rəhan mamə mɨne pian mɨn kautəhtul əpəha ihluə məutətapuəh lan məmə okotəghati kəm in.