Search form

Matiu 14:13

Iesu təmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

13Nian Iesu təmətəu nanusiən əha, kəni təmuvən e bot kəti muvən əpəha ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn. Mətəu nian nɨmənin nətəmimi kəmotəhrun ikɨn təmuvən ikɨn, kəni ilah kəmohiet e rəhalah lahuənu mɨn motaliuək ipari məhuərisɨg e Iesu.