Search form

Matiu 15:11

11Nati nak iətəm nətəfən e nohlɨm matun, təsoliən ik nəkamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nati nak iətəm tatiet e nohlɨm, in tatol ik nəkamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”