Search form

Matiu 15:32

Iesu təmaugɨn nətəmimi fo-tausɨn

(Mak 8:1-10)

32Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva ohni, təməni=pən kəm lah məmə, “Nɨkik nahmə pɨk o nətəmimi mɨn u. Kitah min ilah o nian kɨsɨl əha rəueiu, kəni nati tɨkə məmə okotun. Iəsolkeikeiən məmə iəkahli=pən ilah kautəhuvən, nəumɨs tus ilah, məta nəuvein kohmɨseah e suaru.”