Search form

Matiu 15:9

9Rəhalah noliən rəha nəfakiən kəm iəu in nati əpnapɨn əmə,

kəni nian kəutəgətun, kəutəni məmə nəghatiən mɨn rəhak,

mətəu in nəghatiən mɨn rəha nətəmimi əmə.’”