Search form

Matiu 16:1

Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn kəutətapuəh o nəmtətiən kəti.

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Kəni Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn kəməhuva o Iesu, kəni kəmotəghati əuhlin kəm in məmə otol kəm lah nəmtətiən kəti rəha negəu e neai, inu nati apɨspɨs asoli iətəm otəgətun məmə Uhgɨn təmahli=pa in.