Search form

Matiu 16:13

Pitə təməni məmə Iesu in Krɨsto

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Nian Iesu təmuva ikɨn Sisəriə Fɨlɨpai, məni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “?Nətəmimi kautəni iəu məmə iəu pəh, Nətɨ Iətəmimi?”