Search form

Matiu 16:21

Iesu təməni pətɨgəm rəhan nɨmɨsiən

(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)

21E nian əha, Iesu təmətuəuin mətəni pətɨgəm kəm rəhan nətəmimi məmə in otəkeikei muvən Jerusɨləm, kəni pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli mɨn rəfin rəha nətəm Isrel okotol in tətəu nahməiən e nərahiən tepət, kəni okotohamu in. Kəni uərisɨg e nian kɨsɨl lan, in otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.