Search form

Matiu 16:23

23Kəni Iesu təlali məni=pən kəm Pitə məmə, “!Setən! !Uvən isəu ohniəu! Ik nətəhtul-pəsɨg lak. Rəham nətəlɨgiən səniəmə nətəlɨgiən rəha Uhgɨn, mətəu in nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə.”