Search form

Matiu 16:3

3Kəni ləplapɨn nəkotəni məmə, ‘Nuhuən otəfuv, mətəu-inu nəpuə tɨnərəuvarəuv mɨtəlau.’ Nəkotəhrun nəniən məmə nɨpətɨ nəmtətiən mɨn e nɨmalɨ nəpuə iətəm tatiet, mətəu nəkotəruru nəniən nɨpətɨ nəmtətiən iətəm nəuteruh əha rəueiu, inəha nati agɨn mɨn iətəm kəutəhuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah rəueiu.