Search form

Matiu 16:8

8Mətəu Iesu tɨnəhrun rəhalah nətəlɨgiən, kəni təməni=pən kəm lah məmə. “Ei, rəhatəmah nəhatətəiən təkəku agɨn. ?Təhro nəutəni=pən kəm təmah mɨn məmə pɨret tɨkə o təmah? Mətəu təhro nəutətəlɨg pɨk məmə pɨret tɨkə?