Search form

Matiu 18:1

Iətəmi asoli e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1E nian əha, nətəmimi rəha Iesu kəməhuva ohni motətapuəh ohni məmə, “?Pəh u in iətəmi asoli e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn?”