Search form

Matiu 18:12

12“?Nɨkitəmah təhti məmə nak? ?Nəmə iətəmimi kəti rəhan sipsip uan-hanrɨt, kəni kətiəh təluei mətan, kəni iətəmi əha otol nak? In otəpəh nainti-nain əpəha nɨtəuət, kəni muvən məsal e inu iətəm təməluei.