Search form

Matiu 18:15

Piam iətəm tatol nərahiən kəm ik

(Luk 17:3)

15Kəni Iesu təməni məmə, “Nəmə piam kəti tol noliən tərah kəti kəm ik, uvən meruh itəlau pɨsɨn əmə, kəni nəkəni=pən nati nak iətəm təmol təsəhruahruiən. Nəmə tətətəlɨg lam, rəham nəghatiən otol in tɨtəlɨg=pa mɨn muəuvɨr o təlau mɨn.