Search form

Matiu 18:19

19“Kəni iətəni pəhriən mɨn kəm təmah məmə, nəmə itəlau keiu nəkuəni əskasɨk nəghatiən kəti o nati kəti kəni muətapuəh ohni e nəfakiən kəm Uhgɨn, kəni rəhak Tatə əpəha e negəu e neai otol nati nak iətəm nəkotətapuəh ohni.