Search form

Matiu 18:23

23“Nəkəkeikei mol lanəha mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn təhmen e nəghatiən əuhlin u. Kig kəti tolkeikei məmə oteruh-to kauɨn mɨn iətəm rəhan nətəmimi kəmotol kəm in məmə ilah okotətəou.