Search form

Matiu 18:28

28“Mətəu nian ioluək u təmuvən, kəni meruh iətəmimi kəti u təmol kauɨn kəm in, təhmen e uan-hanrɨt tausɨn vatu (100,000 vatu). Ilau pəti ioluək mil katuol uək kətiəh əmə rəha iətəmi asoli u. Kəni ioluək iətəm iətəmi asoli təmalu e rəhan kauɨn, in təmaskəlɨm iətəmimi u kəti kəmatuol pəti uək, kəni mətəmkəhtuv nentəui, mətəni məmə, ‘!Ətəou=pa rəham kauɨn iətəm nəmol kəm iəu!’